Kreditinstitut

Ett kreditinstitut är ett samlingsnamn för de företag som lånar ut pengar till konsumenter. Termen är juridisk då kreditinstitut är de enda som får bedriva den här typen av verksamheten. Ett kreditinstitut och en långivare är detsamma, dvs. institut som generellt endast sysslar med lån och krediter av olika slag. En bank har oftast fler tjänster så som sparande, fonder, pension och rådgivning.

Alla kreditinstitut måste ställa krav på låntagare

Eftersom antalet kreditinstitut ökar på marknaden är det även många som börjar tänja på gränserna för att locka fler kunder. Än så länge är denna utveckling positiv eftersom många kreditinstitut börjat erbjuda lån utan ränta och lån med betalningsanmärkningar. Detta tyder på att marknaden blir mer flexibel ju mer konkurrensen ökar. Dock finns det vissa kreditinstitut som riskerar att ta detta för långt.

Alla kreditinstitut måste ställa krav på låntagare och får därför inte bevilja lån till vem som helst. Enligt Konsumentkreditlagen måste alla kreditinstitut följa god kreditgivningssed. Lagen säger bland annat att:

12 § Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande.

Detta innebär att alla kreditinstitut måste genomföra kreditupplysningar och granska din ekonomi innan exempelvis ett lån beviljas. Har du dålig ekonomi och nekas lån från flera långivare är det oftast inte lönt att fortsätta leta efter kreditinstitut som kanske kan bevilja dig ett lån. Det kreditinstitut som tillslut gör det har förmodligen väldigt hög ränta eller, i värsta fall, följer inte lagen.

Kreditinstitut behöver tillstånd från Finansinspektionen

För att få syssla med lån och krediter måste ett kreditinstitut få tillstånd från Finansinspektionen (FI). Kreditinstitutet ansöker om tillstånd och när detta tillstånd beviljas står kreditinstitutet under FI och även Konsumentverkets tillsyn. Det innebär att FI övervakar kreditinstitut som även ska rapportera in uppgifter till FI varje kvartal.

För att säkerställa att ett kreditinstitut är seriöst kan du kontrollera detta hos FI. Det gör du enklast genom att söka efter kreditinstitutet i FI:s Företagsregister. Där kan du läsa mer om vilka tillstånd företaget i fråga har och när tillstånden utfärdades.